Laminerede Poser

Lamizip® Ståbottenspåsar / kaffepåsar
Lamizip® med pip
Doybag® ståbottenpåsar / kaffepåsar