Prisökningar på grund av mycket höga råvarupriser.

Prisutvecklingen för nästan alla plasttyper visar för närvarande mycket kraftiga ökningar.

Anledningen är råvarubrist till följd av den globala covid-19-krisen där många råvaruproducenter valt att först använda upp sina lager och sedan minska produktionen med utsikten om ett svagt första kvartal 2021. Utvecklingen av efterfrågan i Europa har dock överraskat alla och efterfrågan från bland annat Latinamerika, där råvaruleverantörer har kunnat få högre priser än i Europa, har förvärrat situationen ytterligare.

På samma sätt har situationen med import av vissa råvaror från Asien varit nästan obefintlig på grund av den stora bristen på containrar och de kraftigt stigande fraktpriserna. Nedstängningen av råvaruproducenternas fabriker i Texas i USA på grund av den onormalt hårda vintern är en försvårande omständighet.

Detta är en väldigt giftig cocktail – den allmänna bristen på råvaror gör att priserna stiger explosionsartat.

Vi följer marknaden mycket noga i samarbete med vårt nätverk och uppdaterar våra kunder kontinuerligt. Vi arbetar också hårt för att säkerställa leveranser till konkurrenskraftiga priser.

Sedan juli 2020 har våra råvarukostnader ökat enligt följande:

PE: 82 % – PP 62 %.

Vi hoppas att hålla nuväranda prisniveau.

engage

Get the coolest tips and tricks today

This ebook will change everything you ever thought about relationships and attachment. Find the secret to connecting better and faster

Gratis

Prover

Vill du testa några av våre påsar?