Info

Här kan du läsa om de plasttyper som våra påsar produceras i.

Polyetylen (PE):

ett termoplastiskt konstgjort material som framställs genom förbränning av gaser.

Polyetylen delas in i två kategorier: PE-HD och PE-LD. I Joka använder vi PE-LD som är ett mjukt och böjbart material. PE-LD är hållbart och går inte sönder så lätt.

Vid förbränning av PE-LD bildas koldioxid och vatten och materialet försvinner och ingår sedan i naturens kretslopp.

Alla våra PE-påsar är godkända för livsmedel.

Polypropylen (PP):

en polymer som också kan formas som fiber. Fiber har en låg vikt och flyter ovanpå vatten och tar inte upp fukt.

Polypropylen är lite styvare och klarare i utseende än polyetylen och påsarna är närmast glasklara. Det gör att de lättare får ”revor” än PE-påsar.

Alla våra PP-påsar är godkända för livsmedel.

Borstar polyetylen:

Borstar polyetylen som har genomgått en process som gör folien extremt slitstark.

Folien är mer motståndskraftig och mycket starkare än vanlig PE och färgen är lite mjölkvit. Folien kan infärgas och tryckas som vanlig PE.

Den passar bra för påsar som ska kunna hålla för mycket slit och vara smuts- och vattenavvisande.

TILLSATSER TILL ANTISTATPÅSAR (ESD)  OCH UV-SKYDDANDE PÅSAR

Nedanstående additiv (tillsatser) kan tillsättas till alla Jokas plastpåsar.

Antistatpåsar (ESD)

Antitstatpåsar används för att ge säker hantering och förpackning av elektroniska komponenter, enheter och delar.

Påsarna är utformade för att skydda ESD-känsliga produkter mot elektromagnetiska fält och ge avledning när produkterna tas utanför det ESD-säkra arbetsområdet, t.ex. under transport eller vid förvaring.

ESD tillsätts till folien som ett additiv och folien infärgas i de flesta fall (i en transparent färg) för att uppmärksamma på att den innehåller ESD.

UV-skyddande påsar

UV-skyddande påsar används för att skydda ljuskänsliga produkter mot de skadliga strålar som kan bryta ner och skada produkterna. Folien får en tillsats som absorberar UV-strålningen. Hållbarheten kan variera (beroende på additiv), och därför rekommenderas att ge påsarna ett bäst före-datum.