Biopåsar/”gröna” påsar. + I Am Green – Grön PE.

För närvarande finns det tre olika typer av ”gröna” påsar: Biobaserade, biologiskt nedbrytbara och komposterbara påsar.

Joka har nu börjat forhandla blixtlåspåsar i GRÖN PE ( I Am Green märkat ) . Detta är helt nytt så vi har inte hinnat att få dom på hemsidan änn. Kontakta oss för mer information: info@joka.se

Tills vi har et sortiment klar är här lite information: 

Fakta om biobaserade påsar:
Vanligtvis tillverkade av sockerrör, potatis eller majs.

Biobaserad plast, ofta kallad bioplast, är kemiskt identisk med ”traditionell” plast, som härrör från fossila bränslen – vanligen olja. De typerna bryts därför ner på ett identiskt sätt i naturen. Över tid blir de till mikroplast och slutligen nanoplast, som blir kvar i miljön i många år. De biobaserade plasttyperna (bioplast) syntetiseras av biomaterial som socker och majs istället för fossila bränslen.

Bioplaster kan därför vara en bra lösning när man uteslutande ser till klimatutmaningen, eftersom utsläppen av växthusgaser under förbränningen av bioplast fixeras i nytt biomaterial.

Om man väljer den här typen av förpackning bör man känna till ovanstående samt att:

– Innehållet av biobas kan vara mycket varierande – vilken procentandel är verkligen bio?
– Om påsarna är 100 % biobaserade är stabiliteten i folien för produktion av påsarna överraskande dålig.
(Folien blir efter några månader klibbig och produkten/påsen förlorar alla tekniska funktioner.)
– Påsarna är inte 100 % återvinningsbara, vilket EU beslutade 2018 att all plast ska vara före 2025.
– En del av påsarna kan inte användas för livsmedel.

Fakta om biologiskt nedbrytbara påsar och komposterbara påsar:

https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/mar/ny-undersoegelse-plastbaereposen-er-bedst-for-miljoeet/

https://www.plymouth.ac.uk/news/biodegradable-bags-can-hold-a-full-load-of-shopping-three-years-after-being-discarded-in-the-environment

Påsarna är tillverkade av vanlig PE-plast med ett additiv tillsatt för att bryta ner plasten. Handtag, blixtlås etc. kan ofta inte brytas ned.
Nedbrytningsprocessen startar vid förvaring i direkt ljus eller hög värme. Detta ställer stora krav på korrekt förvaring
och hantering, eftersom påsarna annars går sönder vid användning.

Så kallade biologiskt nedbrytbar eller komposterbar plast skiljer sig i sin tur kemiskt sett väsentligt från
konventionell plast och KAN brytas ner till CO2 och vatten under kontrollerade förhållanden med rätt temperatur, syreförhållande, ljus, mikroorganismer etc.

Dessa plasttyper bryts således inte altid ner snabbt i naturen när förhållandena inte är optimala för fullständig nedbrytning.

Om man väljer denna typ av förpackning bör man känna till ovanstående samt att:
– Stabiliteten i folien för produktion av påsarna kan vära dålig: folien blir snabbt klibbig och de tekniska egenskaperna försvinner.
– Påsarna är inte 100 % återvinningsbara – de kan inte smältas om.
– En del av påsarna kan inte godkännas för livsmedel.

Slutsats:

Enligt EU:s beslut från 2018 att allt plastmaterial SKA vara 100 % återanvändbara (återvinningsbara), före 2025 – det vill säga diverse bio-xxx-folier kommer som ett resultat av detta att förbjudas.

Därför har de ledande plastproducenterna på senare tid lagt ner stora summor på att tillverka Grön PE &  flerlagersfolier, så kallade laminater i PE/PET, som kombinerar 100 % återvinningsbarhet med optimal förpackning av produkter.

Joka rekommenderar plastpåsar tillverkade av 100 % återvinningsbar virgin PE och PP, som vi redan använder i våra Minigrip® blixtlåspåsar idag. ELLER Grön PE som vi nu kan sälja påsar i – för mere info. skriv til oss: info@joka.se

Vi säljer biopåsar i grön PE , och laminerade påsar i laminat och papper eftersom vi kan gå i god för att dessa produktionsmässigt motsvarar vanliga laminerade påsar och är miljömässigt bättre än de nuvarande. Se specialprodukter – Doybag. 

Vi granskar noggrant all ny information, och våra kunder kan vara säkra på att vi inte säljer något som är ”bara prat” eller i som praktiken är mer skadliga för miljön än befintliga produkter.