Biopåsar, miljövänliga plastpåsar, komposterbara påsar & gröna påsar

Miljövänliga förpackningar.

Joka har nu börjat forhandla Minigrip påsar i GRÖN PE ( sockerrörspåsar) Minigrip recycled och laminerade återvinningsbara påsar. Det tilkommer hela tiden nytt så vi arbeter löpande med det nya sortimentet. Kontakta oss för mer information om minimi antal, formater etc. : info@joka.se

Här lite information:

Fakta om biobaserade påsar: 
Vanligtvis tillverkade av sockerrör, potatis eller majs.

Biobaserad plast, ofta kallad bioplast, är kemiskt identisk med ”traditionell” plast, som härrör från fossila bränslen – vanligen olja. De typerna bryts därför ner på ett identiskt sätt i naturen. De biobaserade plasttyperna (bioplast) syntetiseras av biomaterial som socker och majs istället för fossila bränslen.

Bioplaster kan därför vara en bra lösning när man ser till klimatutmaningen, eftersom utsläppen av växthusgaser under förbränningen av bioplast fixeras i nytt biomaterial. Detta kan man kalla miljövänliga plastpåsar. 

Joka forhandlar inte Bionetbrytbar emballage, se nedan varför:

Fakta om biologiskt nedbrytbara påsar och komposterbara påsar:

https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/mar/ny-undersoegelse-plastbaereposen-er-bedst-for-miljoeet/

https://www.plymouth.ac.uk/news/biodegradable-bags-can-hold-a-full-load-of-shopping-three-years-after-being-discarded-in-the-environment

Bionedbrytbara påsar är tillverkade av vanlig PE-plast med ett additiv tillsatt för att bryta ner plasten. Handtag, blixtlås etc. kan ofta inte brytas ned.
Nedbrytningsprocessen startar vid förvaring i direkt ljus eller hög värme. Detta ställer stora krav på korrekt förvaring
och hantering, eftersom påsarna annars går sönder vid användning. ( dock brytas dom inte ner totalt,  men partiellt, och kan inte bara “försvinna” ).

Så kallade biologiskt nedbrytbar eller komposterbar plast skiljer sig i sin tur kemiskt sett väsentligt från
konventionell plast och KAN brytas ner till CO2 och vatten, men bara under kontrollerade förhållanden med rätt temperatur, syreförhållande, ljus, mikroorganismer etc.

Dessa plasttyper bryts således inte ner snabbt i naturen när förhållandena inte är optimala för fullständig nedbrytning.

Om man väljer denna typ av förpackning bör man känna till ovanstående samt att:
– Stabiliteten i folien för produktion av påsarna kan vära dålig: folien blir snabbt klibbig och de tekniska egenskaperna försvinner.
– Påsarna är inte 100 % återvinningsbara – de kan inte smältas om.
– En del av påsarna kan inte godkännas för livsmedel.

Slutsats:

Enligt EU:s beslut från 2018 att allt plastmaterial SKA vara 100 % återanvändbara (återvinningsbara), före 2025 – det vill säga diverse bio-xxx-folier kommer som ett resultat av detta att förbjudas.

Därför har de ledande plastproducenterna på senare tid lagt ner stora summor på att tillverka Grön PE &  flerlagersfolier, så kallade laminater i PE/PET, som kombinerar 100 % återvinningsbarhet med optimal förpackning av produkter.

Joka rekommenderar plastpåsar tillverkade av 100 % återvinningsbar / återvunnen  PE och PP, som vi redan använder i våra Minigrip® blixtlåspåsar idag. ELLER Grön PE som vora BioMinigrip- för mere info. skriv til oss: info@joka.se

Vi säljer biobaserade påsar i grön PE , och laminerade påsar i återvinningsbart laminat och papper eftersom vi kan gå i god för att dessa produktionsmässigt motsvarar vanliga laminerade påsar och är miljömässigt bättre än de nuvarande. Se specialprodukter – Doybag. 

Vi granskar noggrant all ny information, och våra kunder kan vara säkra på att vi inte säljer något som är ”bara prat” eller i som praktiken är mer skadliga för miljön än befintliga produkter.

Den ursprungliga Minigrip® zippåse kan nu erhållas i biobaserat utföranden - BioMinigrip®
NY miljövänlig återvunnen Minigrip® tillverkad av återvunnen konsumentplast
Påsarna innehåller inget lim eller andra skadliga ämnen och efter användning kan de därför kastas som vanligt avfall och är 100 % återvinningsbara