Biopåsar/”gröna” påsar.

För närvarande finns det tre olika typer av ”gröna” påsar: Biobaserade, biologiskt nedbrytbara och komposterbara påsar.

Fakta om biobaserade påsar:
Vanligtvis tillverkade av sockerrör, potatis eller majs.

Biobaserad plast, ofta kallad bioplast, är kemiskt identisk med ”traditionell” plast, som härrör från fossila bränslen – vanligen olja. De typerna bryts därför ner på ett identiskt sätt i naturen. Över tid blir de till mikroplast och slutligen nanoplast, som blir kvar i miljön i många år. De biobaserade plasttyperna (bioplast) syntetiseras av biomaterial som socker och majs istället för fossila bränslen.

Bioplaster kan därför vara en bra lösning när man uteslutande ser till klimatutmaningen, eftersom utsläppen av växthusgaser under förbränningen av bioplast fixeras i nytt biomaterial. När det gäller nedbrytbarhet i naturen vinner man ingenting på att använda bioplast framför plast baserad på olja.

Om man väljer den här typen av förpackning bör man känna till ovanstående samt att:

– Innehållet av biobas kan vara mycket varierande – vilken procentandel är verkligen bio?
– Om påsarna är 100 % biobaserade är stabiliteten i folien för produktion av påsarna överraskande dålig.
(Folien blir efter några månader klibbig och produkten/påsen förlorar alla tekniska funktioner.)
– Påsarna är inte 100 % återvinningsbara, vilket EU beslutade 2018 att all plast ska vara före 2025.
– En del av påsarna kan inte användas för livsmedel.

Fakta om biologiskt nedbrytbara påsar och komposterbara påsar:

Påsarna är tillverkade av vanlig PE-plast med ett additiv tillsatt för att bryta ner plasten. Handtag, blixtlås etc. kan ofta inte brytas ned.
Nedbrytningsprocessen startar vid förvaring i direkt ljus eller hög värme. Detta ställer stora krav på korrekt förvaring
och hantering, eftersom påsarna annars går sönder vid användning.

Så kallade biologiskt nedbrytbar eller komposterbar plast skiljer sig i sin tur kemiskt sett väsentligt från
konventionell plast och KAN brytas ner till CO2 och vatten under kontrollerade förhållanden med rätt temperatur, syreförhållande, ljus, mikroorganismer etc.

De optimala förhållandena för fullständig nedbrytning finns dock bara i industrianläggningar!
Användningen av biologiskt nedbrytbar/komposterbar plast är således en bra lösning endast om man ser till att materialet samlas in och hanteras i rätt anläggningar.

Dessa plasttyper bryts således INTE ner snabbt i naturen när förhållandena inte är optimala för fullständig nedbrytning.

Om man väljer denna typ av förpackning bör man känna till ovanstående samt att:
– Stabiliteten i folien för produktion av påsarna är dålig: folien blir snabbt klibbig och de tekniska egenskaperna försvinner.
– Påsarna är inte 100 % återvinningsbara – de kan inte smältas om.
– En del av påsarna kan inte godkännas för livsmedel.

Slutsats:

Enligt EU:s beslut från 2018 att allt plastmaterial SKA vara 100 % återanvändbara (återvinningsbara), före 2025 – det vill säga diverse bio-xxx-folier kommer som ett resultat av detta att förbjudas.

I motsats till den gängse uppfattningen är alla dessa biofolier varken 100 % nedbrytbara eller 100 % återvinningsbara. Istället slutar de som mikropartiklar i livsmedel och i näringskedjan i naturen.

Därför har de ledande plastproducenterna på senare tid lagt ner stora summor på att tillverka flerlagersfolier, så kallade laminater i PE/PET, som kombinerar 100 % återvinningsbarhet med optimal förpackning av produkter.

Joka rekommenderar plastpåsar tillverkade av 100 % återvinningsbar virgin PE och PP, som vi redan använder i våra Minigrip® blixtlåspåsar idag. Minigrip® kommer inte att produceras som biopåsar av de uppenbara skäl som nämnts ovan och främst eftersom Minigrip® är och förblir godkänd för livsmedel och kommer att fortsätta vara den välkända kvalitetsprodukt den varit i nästan 60 år.

Vi säljer dock vissa typer av biopåsar, bland annat laminerade påsar i laminat och papper eftersom vi kan gå i god för att dessa produktionsmässigt motsvarar vanliga laminerade påsar och är miljömässigt bättre än de nuvarande. Se specialprodukter – Doybag. 

All plast ska behandlas på rätt sätt, och om plasten är 100 % återvinningsbar ska den smältas om eller förbrännas på rätt sätt. Om man gör detta, är det den för närvarande mest miljövänliga lösningen!

Vår mission och det vi tror på, är att ”utbilda” konsumenterna/våra kunder att samla in och behandla plasten på rätt sätt, eftersom det för tillfället är den enda förnuftiga och ansvarsfulla lösningen.

Vi granskar noggrant all ny information, och våra kunder kan vara säkra på att vi inte säljer något som är ”bara prat” eller i som praktiken är mer skadliga för miljön än befintliga produkter.